SYNDICUS - HET BEHEER VAN GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN GEBOUWENADMINISTRATIEF BEHEER

samenstellen van een basisdossier

beknopt noteren van de basisgegevens per gebouw

organisatie & administratie van de algemene vergadering

vertegenwoordiging van de vereniging van mede-eigenaars bij het onderschrijven van contracten

vertegenwoordiging van de mede-eigenaars in alle daden (ook rechtsgeschillen)

secretariaat & briefwisseling

de relatie met bewoners en alle rechtsverkrijgers te gelijk welken titelTECHNISCH BEHEER

herstellen van occasionele defecten

in stand houden van het gemeenschappelijk patrimonium

op elke ogenblik bedrijfsklaar houden van de technische installaties

uitbaten technische installatie voor in hoofdzaak gemeenschappelijk gebruik

op termijn verbeteren van het gebouw en/of installaties

renoveren + aanpassen aan de nieuwe technieken + terug in goede staat brengen van werking & gebruikFINANCIEEL BEHEER

 

samenstellen van het werkkapitaal voor de VME

betalen van de facturen van de gemeenschappelijke kosten vanuit de rekening van de VME

afrekening van de kosten over de mede-eigenaars maken

invorderen van de verschuldigde bedragen

creƫren van het reservekapitaal om toekomstige investeringen te kunnen financiƫrenopstart VME nieuwbouwproject

 

samenwerking met de projectontwikkelaar

lijst opstellen van de leveranciers van het gebouw

openen bankrekening VME

kostenraming 1ste boekjaar

organisatie van de 1ste algemene vergadering

vertegenwoordiging van de vereniging van mede-eigenaars bij het onderschrijven van nieuwe contracten